Privatlivspolitik side

Vi har ingen reklame på websiden og ingen af de informationer vi indsamler vha cookies kommer videre til nogen tredie part, men vi er forpligtet til at oplyse om vi benytter cookies.

De cookies vi benytter er en del af det webside system vi benytter og benyttes kun til at fortælle os noget om hvilke sider folk finder os igennem og hvilke sider på websiden de ser på.

mvh
Lægerne Kløvermarken