Lægeskift

D. 15/11-21: Vi har lukket for tilgang af nye patienter. Evt opdatering vil I kunne se under nyheder.

Ved lægeskift modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge, idet dette ligeledes kræver patientens accept.

Nytilmeldte patienter bedes derfor kontakte deres tidligere læge mhp at få deres journal overført til os.