Lægeskift

Der er stadig åbent for nye patienter.

Ved lægeskift modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge, idet dette ligeledes kræver patientens accept.

Nytilmeldte patienter bedes derfor kontakte deres tidligere læge mhp at få deres journal overført til os.